Om oss

Tillsammans bygger vi värden

ProDesign startades med visionen om ett innovativt teknikföretag där kundanpassad projektering och nytänkande arbetssätt står i fokus. Vår kultur skulle aktivt uppmuntra medarbetare till att delta i utvecklingen av företaget och dess arbetssätt, och i takt med det även utveckla sig själva.

Idag kan vi stolt säga att vi är det företag som vi satte ut för att vara, med en bred kompetens inom BIM-projektering, stomdimensionering och projektledning.

ProDesign åtar sig projekterings- och projektledaruppdrag inom prefabricerad stombyggnation där vår målsättning är att skapa bästa förutsättningar för ett effektivt byggande. Med hjälp av optimerade konstruktionslösningar anpassade efter produktions -och montageteam, säkerställer vi att varje del i leveransprocessen beaktas. Detta skapar välfungerande projekt där vi tillsammans med våra kunder arbetar mot gemensamt utsatta mål sett till både tid, kostnad och kvalitet.

Från nöjd till engagerad och motiverad

ProDesigns starkaste värdegrund är att ledningen ska verka i framtiden och bakgrunden samtidigt som våra medarbetare verkar i nutiden. Detta innebär att det är våra medarbetare som driver och utvecklar ProDesign operativt utifrån ledningens övergripande mål och ramar.

Med denna omvända företagsstruktur har vi byggt en kultur där korta beslutsvägar och engagerade medarbetare gör att ProDesign ständigt utvecklas och förändras. Varje medarbetare är en viktig kugge som får ProDesign att ständigt verka framåt. Delaktigheten i att tillsammans utveckla våra processer och standarder har gjort oss till ett sammansvetsat team som strävar mot samma vision.

Coachning skapar drivkraft

ProDesign arbetar aktivt med coachning i alla led för att skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare. Gemensamt skapar vi utvecklingsmål och handlingsplaner både för medarbetare och vår verksamhet. Vi ser hela människan och anpassar oss till medarbetarens förutsättningar för att bibehålla en hälsosam balans mellan arbetsliv och privatliv.

Vi är mycket stolta över vår kultur och våra engagerade medarbetare som tillsammans steg för steg utvecklar ProDesign och sig själva! Tillsammans bygger vi det chefslösa och innovativa teknikföretaget.

Monika Johansson

VD ProDesign