Projektering

Våra projekt

Södra Häggvik, Sollentuna

Nybyggnad studentbostäder

Strängbetong och 2A Entreprenad ska uppföra ett bostadshus som kommer inhysa ca 400 studentlägenheter i 10 våningar varav 2 plan är för parkering av både cykel och bil. Byggnaden är en del av ett större kvarter i området Häggvik där en stor utvecklingssatsning görs.

 

ProDesign har fått i uppdrag av Strängbetong att utföra stabilitets- och elementberäkningar, samt upprättande av handlingar för både tillverkning och montage. Byggnaden består av bärande sandwichelement i varierande kulör och utformning och innerväggar som bär bjälklag av både förspända håldäck (HD/F) och massivplattor (RD/F, RD). Vidare ska även balkonger och loftgångar, betongpelare och stålbalkar levereras med montagestart efter sommarsemestern 2021. 

Ombud ProDesign
Lars Rettne

Projekteringsledare ProDesign
Magnus Ziervogl

Handläggande konstruktör ProDesign
Daniel Odén

Kund
Strängbetong AB

Totalentreprenör
2A Entreprenad

Quality Hotel The Weaver - Mölndal

Quality Hotel The Weaver är 22 våningar högt med 370 rum och innehåller restauranger, barer, gym och konferensutrymmen. Byggnaden som är placerad i området Krokslätts fabriker i Mölndal syns på långt håll tack vare sitt höga torn och sin fasad med plåt i olika koppartoner och ofärgad metall.

ProDesign har på uppdrag av Prefabssystem syd och K21 Entreprenad utfört dimensionering, stabilitetsberäkning och elementritningar med tillhörande montagehandlingar. Stommen består utav betongpelare, betongbalkar, stålbärning i fasad och bärande trapphus samt innerväggar och massiva bjälklag. Betongväggarna uppdelade på både platsgjutet i bottenvåningar och prefab ovanför kopplas samman med dywidagstag för stabilitet.

Hotellet öppnade våren 2021.

Hotell K20

Ombud ProDesign
Lars Rettne

Projekteringsledare ProDesign
Roger Oresten

Handläggande konstruktör ProDesign
Andreas Dahlgren

Kund
Prefabsystem syd

Entreprenör
K21
Fastighetsägare: Husvärden