Projektering

Quality Hotel The Weaver
Södra Häggvik, Sollentuna
Alba Rubigo
Alba Rubigo
Alba Rubigo
Föregående
Nästa

Södra Häggvik, Sollentuna

Nybyggnad studentbostäder

Våra projekt

Strängbetong och 2A Entreprenad ska uppföra ett bostadshus som kommer inhysa ca 400 studentlägenheter i 10 våningar varav 2 plan är för parkering av både cykel och bil. Byggnaden är en del av ett större kvarter i området Häggvik där en stor utvecklingssatsning görs.

 

ProDesign har fått i uppdrag av Strängbetong att utföra stabilitets- och elementberäkningar, samt upprättande av handlingar för både tillverkning och montage. Byggnaden består av bärande sandwichelement i varierande kulör och utformning och innerväggar som bär bjälklag av både förspända håldäck (HD/F) och massivplattor (RD/F, RD). Vidare ska även balkonger och loftgångar, betongpelare och stålbalkar levereras med montagestart efter sommarsemestern 2021. 

Ombud ProDesign
Lars Rettne

Projekteringsledare ProDesign
Magnus Ziervogl

Handläggande konstruktör ProDesign
Daniel Odén

Kund
Strängbetong AB

Totalentreprenör
2A Entreprenad

Quality Hotel The Weaver - Mölndal

Quality Hotel The Weaver är 22 våningar högt med 370 rum och innehåller restauranger, barer, gym och konferensutrymmen. Byggnaden som är placerad i området Krokslätts fabriker i Mölndal syns på långt håll tack vare sitt höga torn och sin fasad med plåt i olika koppartoner och ofärgad metall.

ProDesign har på uppdrag av Prefabssystem syd och K21 Entreprenad utfört dimensionering, stabilitetsberäkning och elementritningar med tillhörande montagehandlingar. Stommen består utav betongpelare, betongbalkar, stålbärning i fasad och bärande trapphus samt innerväggar och massiva bjälklag. Betongväggarna uppdelade på både platsgjutet i bottenvåningar och prefab ovanför kopplas samman med dywidagstag för stabilitet.

Hotellet öppnade våren 2021.

Hotell K20

Ombud ProDesign
Lars Rettne

Projekteringsledare ProDesign
Roger Oresten

Handläggande konstruktör ProDesign
Andreas Dahlgren

Projektörer
Adam Svensson, Hanna Bengtsson, Johanna Heinsoo

Beräkningsingenjör
Martin Edberg

Kund
Prefabsystem syd

Entreprenör
K21
Fastighetsägare: Husvärden

Kommentarer från Andreas Dahlgren

Höga byggnader är ofta en teknisk utmaning att hantera på grund av de stora krafterna som uppstår.

I det här projektet har utmaningen framförallt handlat om omfördelning av laster för stabilitet.

Stabiliserande enheter som utnyttjas högre upp i byggnaden försvinner i de 2 nedre planen och stora krafter behöver överföras via bjälklagsskivan till andra stabiliserande enheter.

Alba Rubigo

Text om projektet.

 

Ombud ProDesign
Lars Rettne

Projekteringsledare ProDesign
Roger Oresten

Handläggande konstruktör ProDesign
Jesper Bragsjö

Projektörer
Per Funegård, Annika Norrby, Renwar Tahir, Johan Eirborg, Therese Löfkvist, William Sandahl, Robin Adolfsson

Beräkningsingenjör
Hanna Nordgren

Kund
Strängbetong

Entreprenör
2A Entreprenad
ALM Equity

Kommentarer från projektmedlem

Text

The Corner

Hörnet mellan Hyllie Allé och Hyllie Boulevard i Malmö är skådeplatsen för The Corner – ett kontorshus på 7 våningar! Här erbjuds flexibla kontorsytor med tillgång till avkopplande takterrasser och en grönskande innergård.

ProDesign har på uppdrag av Smidmek tagit fram stabilitets- och elementberäkningar, samt upprättande av handlingar för både tillverkning och montage. Stommen består av
sandwichelement där ytterskivan är vågformad, massiva innerväggar, betong- och stålpelare, förspända håldäck (HD/F) och massivplattor (RD). Montagestart i början av 2022.

Ombud ProDesign
Lars Rettne

Projekteringsledare ProDesign
Sara Nordén

Handläggande konstruktör ProDesign
Sara Nordén

Projektörer
Robin Adolfsson, William Sandahl, Elias Palmér

Beräkningsingenjör
Hanna Nordgren

Kund
Smidmek

Entreprenör
PEAB

Kommentarer från projektmedlem

Text

Nytt projekt. (Kopiera alla fält uppåt och behåll denna som mall)

Och mycket mer...

Ombud ProDesign
Lars Rettne

Projekteringsledare ProDesign
Roger Oresten

Handläggande konstruktör ProDesign
Jesper Bragsjö

Projektörer
Per Funegård, Annika Norrby, Renwar Tahir, Johan Eirborg, Therese Löfkvist

Beräkningsingenjör
Hanna Nordgren

Kund
Strängbetong

Entreprenör
2A Entreprenad
ALM Equity

Kommentarer från projektmedlem

Text