Vår blogg

Trä eller betong som stomme?

Vi får många frågor idag kopplat till materialvalet för konstruktionsstommen. Är det bäst att bygga med trä, stål eller betong? Vilket material kommer framtidens kunder välja? Kommer det att finnas betong i framtiden? Får träbranschen fram tillräckligt med material?

Intervju med Joakim Lindskog, Säljansvarig på ProDesign.

I följande inlägg ges mina personliga reflektioner kring ämnet vilka jag baserar på dialoger med flera intressenter i branschen, allt från byggherrar till materialproducenter. Utöver detta följer jag och mina kollegor även den allmänna debatten och den politiska diskussionen kring detta ämne noggrant. Svaren på ovanstående frågor beror av flera olika parametrar då trä och betong passar olika bra vid olika tillfällen. Vår enkla slutsats är att framtidens stommar är hybridstommar vilket är en kombination av betong, trä och stål där respektive materials goda egenskaper nyttjas. För att detta ska lyckas blir det kritiskt att dessa idag olika branscher går samman och slutar att tala om motpartens hinder för att istället se möjligheten att samverka. Varken betong, trä eller stål kommer att kunna möta framtidens behov utan att samverka med de andra två materialen.

Vilka trender ser du i byggbranschen när det kommer till debatten trä vs betong?

Trädförespråkarna är väldigt duktiga och offensiva i sin marknadsföring. Trenden nu är att alla vill bygga i trä och helst i alla projekt oavsett om det är det lämpligaste materialvalet eller inte.

Vilka skulle du säga är de olika materialens främsta hållbarhetsstyrkor?

Gällande hållbarhet är tyvärr debatten idag ganska ensidig till fördel för trä, men det gäller att se hela kedjan och ur ett livscykelperspektiv. Betongens stora utmaning är CO2-belastningen från cementframställning då cement är en viktig beståndsdel i betong. Här går utvecklingen framåt och olika varianter av miljöbetong finns redan, målet är att dessa ska bli klimatneutrala. Trä som material skapar inte samma miljöbelastning, där är hanteringen av att ta fram materialet och konsekvenserna av marken som lämnas efter avverkning en större utmaning. Här visar det sig att CO2-belastningen är stor och dessutom är trä en bristvara.

Så den stora hållbarhetsfrågan och utmaningen är att vi har en bostadsbrist som alla är överens om att vi måste bygga bort med nya bostäder och infrastruktur samtidigt som det finns starka politiska krafter som vill förhindra cementanvändning och avverkning av skog. Som du förstår blir detta en omöjlig ekvation.  

Hur tror du att hållbarhetsfrågan kommer att utvecklas inom byggbranschen framöver, låt oss säga under en femårsperiod?

Jag tror att trä -och betongbranschen kommer att närma sig varandra och gå i enad front för att starkare marknadsföra hybridstommar. När detta sker kommer det vara möjligt att optimera materialen i stommarna på ett tydligare sätt än det gör idag.
Det är för mig också lösningen till att skapa ett hållbarare byggande.

Hållbarhet kräver hållfasthet! Miljömedvetet och hållbart byggande är centralt i vårt arbete på ProDesign. Vi är specialister på prefabricerat byggande och experter på att projektera konstruktionsstommar där byggnadsdelarna tillverkas i fabrik och sätts samman på byggarbetsplatsen.

 

Förenklat kan vi säga att hållbarhet kräver hållfasthet.

 

Vår långa erfarenhet inom projektering har gett oss förmågan att se till helheten i byggprocessen. Vi vet hur materialen kan utnyttjas och materialåtgången optimeras. Exempelvis ger en mindre pelare ett mindre klimatavtryck än en större, något vi aktivt optimerar för i vår projektering. Som ett nästa steg i vår klimatresa breddar vi vår projektering med trästommar. Ur ett tekniskt perspektiv är beräknings-principerna desamma, oavsett om det är trä, stål eller betong som projekteras. Förutom nya fabriker, andra montagedetaljer och andra bärförmågor så är sig mycket likt oavsett vilket material vi arbetar med.   

Lars Rettne -Teknikansvarig på ProDesign

 

 

Lars Rettne & Joakim Lindskog