Vår blogg

Därför är coachning som ledarstil viktigare än någonsin!

Som ledare förväntas du agera tryggt och lugnt i alla lägen mot dina medarbetare. Så även i dessa extraordinära tider.

Oberoende av hur just ditt företag har drabbats av Covid 19, så förväntas du snabbt kunna
nyorientera dig och vara beslutsmässig. Leda och fördela nya arbetsuppgifter, ge riktlinjer och tala om vad som gäller här och nu. Du förväntas dessutom kunna lyssna in oroliga medarbetare och vara närvarande i deras situationer. Varje dag.

Själv jobbar jag som VD för två bolag och stöttar parallellt andra bolag som verksamhetskonsult. Jag jobbar dagligen med att hjälpa andra ledare och medarbetare. Men vissa dagar blir krishanteringen eller den långa karantänen övermäktig och då får jag verkligen kämpa med att leva upp till ledarens alla förväntningar som jag axlar. Då måste jag snabbt kunna hitta ny kraft, se nya perspektiv och upptäcka ljusglimtarna. Jag måste starta om mig själv och ladda ny energi. Hur lyckas jag med det? Coachningen är min stora trygghet och energiboost! Den hjälper mig att stanna upp och reflektera över min rådande situation. Den ger mig perspektiv.

Med hjälp av coachningens kraftfulla frågor och verktyg kan jag vända och vrida på saker och få nya perspektiv. Jag kan då hittar jag svaren inom mig. Då blir besluten mycket lättare att fatta och exekvera. Det ger mig en enorm trygghet och jag växer och utvecklas som ledare i denna annorlunda tid. Då kan jag också tryggt bemöta mina medarbetare, även när det gungar. Efter arbetsdagen vet jag att jag har gjort mitt bästa vilket ger mig ny energi att ta nästa steg nästa dag.

”Du måste kunna leda dig själv för att kunna leda andra”. Den urtvättade klyschan stämmer så väl! Coachning som ledarstil hjälper mig att leda mig själv. Då blir jag även rustad att leda andra. Därför är coachningen som ledarstil viktigare än någonsin.

En coach:

  • lyssnar aktivt in till vad som är viktigt för dig
  • hjälper dig att se den större bilden hjälper dig att reflektera och få nya perspektiv genom kraftfulla frågor
  • hjälper dig att hitta vägen till att hitta lösningar för att nå dina mål
  • uppmuntrar dig till att fortsätta när det känns utmanande

/Monika Johansson