Vår blogg

ProDesign – ett värdegrundsbaserat och självstyrt företag

Vi befinner oss alla i en snabbt föränderlig och komplex värld som kräver en hög nivå av flexibilitet och anpassningsförmåga av oss alla. För att vi på ProDesign ska kunna utvecklas som företag, möta marknadens olika krav och leverera våra tjänster utifrån bästa förutsättningar, så krävs engagerade medarbetare som tar ett allt större ansvar, samarbetar och agerar med hjärna och hjärta styrda utifrån sina personliga och organisatoriska värderingar. Jag kallar detta självledarskap. 

I över ett år nu så har vi befunnit oss på en spännande resa mot en värdegrundsbaserad och självstyrd organisation. Det var från starten min starka vision att utveckla ett företag med medarbetarna ståendes i fokus. Vi skulle gå ifrån ett hierarkiskt styrt företag mot en chefslös organisation där alla våra medarbetare agerar som ledare. I min roll som VD var det mitt ansvar att skapa rätt förutsättningar för denna utveckling.

Resan började med att vi tydligt kommunicerade vår starkaste värdegrund, nämligen att ledningen ska verka i framtiden och bakgrunden samtidigt som våra medarbetare verkar i nutiden. Detta betyder för oss att det är våra medarbetare som driver och utvecklar ProDesign operativt utifrån ledningens övergripande mål och ramar. Alla våra medarbetare blir kontinuerligt coachade för att vi tillsammans ska skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att agera utifrån sitt bästa jag.

Med denna omvända företagsstruktur har vi successivt byggt en kultur där korta beslutsvägar och engagerade medarbetare gör att ProDesign ständigt utvecklas och förändras. Varje medarbetare är en viktig kugge som får ProDesign att ständigt drivas framåt. Delaktigheten i att tillsammans utveckla ProDesign har gjort oss till ett sammansvetsat och stolt team!

Följ med oss på vår fortsatta resa mot ett värdegrundsbaserat och självstyrt företag! Jag kommer kontinuerligt att blogga om vår utveckling och om våra framgångar och utmaningar på resan!

//Monika Johansson

VD ProDesign