Vår blogg

Vad är ledarskap?

Svaret kan tyckas enkelt och självklart. Det handlar om att utveckla, motivera och engagera sina medarbetare.  Att skapa tydlighet och rätt förutsättningar för dem att utföra sina arbetsuppgifter.

Dessutom ska ledarskapet situationsanpassas till individen, gruppen, omvärlden och kulturen – det har vi också fått lära oss.

De flesta av oss tycker att detta låter självklart. Jag tror inte att det är hur vi väljer att rama in vad ledarskap betyder som är grejen, utan snarare de många olika sätt som en kan utöva sitt ledarskap på.

Själv har jag under mina 10 år som föreläsare och ledare av olika utvecklingsprogram samlat på mig mängder av olika teorier, tips och tricks och infallsvinklar på olika ledarskapsstilar. Men den kanske viktigaste och avgörande nyckeln till mitt ledarskap fick jag bara för några år sedan, när jag fick förmånen att utbilda mig till en coach. Den utvecklingen fick mig att omvärdera mitt ledarskap. Jag gick från att vänligt visa vägen till att istället lyssna in.  Jag lärde mig konsten att genuint intresserat öppna upp alla mina sinnen för mig själv och medarbetarna, och med en finurlig frågeteknik hitta hela vägen in under huden. Där möter jag mina medarbetare på en plats utan prestationskrav och fördomar. Där får jag förmånen att se på tillvaron genom deras ögon, se vilka hinder som de upplever, vad som stressar dem och sporrar dem. Lösningen, eller åtminstone första steget till lösningen finns ofta inom räckhåll.  

Det är inte bara jag som går denna ”upptäcktsresa”, utan även medarbetarna får se sig själv genom sin självreflektion. Där på vägen hittar vi en skatt av olika idéer och förbättringsförslag. Coachningsrummet är fullt av möjligheter som skapar energi och bygger självförtroende. Men det kanske mesta intressanta är, att alla svaren finns i medarbetaren – jag lockar bara fram dom genom olika coachningstekniker.

                      

Resultatet av coachningen betalas ut i två valutor: förtroende och genomförandekraft hos medarbetarna. Därför behövs inte heller förändringsledning eller implementering av de nya idéerna.

Jag som ledare slipper dessutom att sitta på alla svaren.

I min roll som VD jobbar jag aktivt sen drygt ett år tillbaka med att implementera coachande förhållningssätt på ProDesign. Samtliga medarbetare blir coachade, inklusive ledningsgruppen. Självklart är coachningen frivillig, men ännu har ingen tackat nej.

Som nästa steg i att bygga en coachande kultur, ska vi starta en intern utbildning inom coachning. Alla medarbetare som vill får delta och alla kommer att öva på detta förhållningssätt genom att coacha varandra. Vi har verkligen en spännande resa framför oss!

Monika Johansson /VD Prodesign & ProPulsion